کرک Supergraphics for Windows 4.48 (c) SANGIACOMO S.p.A. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

Supergraphics for Windows 4.48 (c) SANGIACOMO S.p.A. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*
SANGIACOMO ? azienda leader da pi? di cinquant&qout;anni nella produzione di macchine circolari per calze da uomo e da bambino. Nel 1984 intraprende il mercato seamless, riconfermando il suo impegno nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie sulla base di una sempre maggiore attenzione verso il cliente. A Giugno 2004, l&qout; entrata nel Gruppo Lonati ha rappresentato l&qout;inizio di nuove ed importanti sinergie nella tecnologia e nell&qout;innovazione delle macchine.

A far data dal 1 luglio 2007, in seguito alla fusione per incorporazione della societ? Sangiacomo S.p.A. nella societ? Santoni S.p.A., si informa che quest&qout;ultima ha assunto a tutti gli effetti di legge la titolarit? di ogni rapporto giuridico afferente le societ? incorporate.
Resta inteso che nonostante l&qout;intervenuta fusione, i contatti quali indirizzi e-mail, fax e numeri telefonici per le richieste di macchine, ricambi e assistenza sono rimasti invariati.

SANGIACOMO vanta oggi un&qout;ampia gamma di prodotti: macchine monocilindro per calze da uomo e da bambino, con l&qout;innovativo dispositivo di chiusura della punta CLASSIC LINKING e macchine circolari per la produzione di maglieria seamless underwear, nightwear, outerwear, swimwear e sportwear.

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست