کرک OpTaliX Pro 6.10 (c) Optenso *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

OpTaliX Pro 6.10 (c) Optenso *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*
OpTaliX is a powerful and comprehensive program for computer aided design of optical systems, thin film multilayer coatings and illumination systems. OpTaliX provides powerful features to conceptualize, design, optimize, analyze, tolerance and document virtually any optical system.

OpTaliX includes geometrical and diffraction analysis, optimization, thin film multilayer analysis and refinement, non-sequential ray trace, physical optics propagation, polarization analysis, ghost imaging, tolerance analysis, extensive manufacturing support, user defined graphics, illumination, macros, and many more.

OpTaliX is successfully used for the design of photographic and video lenses, industrial optics (beam expander, laser scanners, reproduction, machine vision), space optics, zoom optics, medical optics, illumination devices, fiber optical telecom systems, infrared optics, X-ray optics, telescopes, eyepieces, and many more.

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست