کرک MonMX, MAGNETO (c) SENSYS GmbH *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

MonMX, MAGNETO (c) SENSYS GmbH *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*
Mit der Softwareprodukt-Reihe bietet SENSYS speziell abgestimmte Applikationen zur Messdatenanalyse und -auswertung f?r die Bereiche Altlastenerkundung, Kampfmittelbergung, Arch?ologie und Ingenieurgeophysik an.
Die Produkte MAGNETO, MAGNETO-Pocket und MAGNETO-BM zeichnen sich durch einfache Bedienung und ihre Funktionen wie Messdatenvisualisierung, diverse Auswertungsalgorithmen und individuelle Druckgestaltung aus. MAGNETO dient zur umfangreichen Objektauswertung, unterst?tzt die unterschiedlichsten Import- und Exportformate und erleichtert das projektweise Arbeiten und Erstellen kompletter Auswerteberichte. Die Vorteile von MAGNETO-BM liegen in der schnellen Visualisierung und Objektauswertung. MAGNETO-Pocket ist speziell f?r den PDA entwickelt worden. Damit k?nnen direkt vor Ort Messdaten visualisiert werden.
MonMX dient zur GPS-gest?tzten 32-Kanal-Messdatenerfassung auf dem Laptop. Das Programm unterst?tzt das Anschlie?en diverser Sensorik (Multikanal/ Multilayer). Au?erdem ist eine Genauigkeit von 2 cm im DGPS-Modus m?glich. Optional kann MonMX das NMEA-Protokoll unterst?tzen.
DLMGPS legt den Schwerpunkt auf die Koordinatentransformation und schlie?t die L?cke zwischen MonMX und MAGNETO. Transformationen in beliebige Koordinatensysteme, u. a. durch selbst definierbare Parameter, wie auch Filter in diverse Dateiformate, bilden die wichtigsten Funktionen des Programms.
MuniMan stellt eine Datenbank-Plattform bereit, die durch andere Anbieter genutzt werden kann. Die Datenbanken k?nnen u. a. zur Identifizierung von Objekten in der Praxis genutzt werden.
Artikelbeschreibung:
interaktive grafische Auswertungssoftware zweidimensional verteilter Messdaten unter Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP mit GPS-Koordinatenanbindung
Darstellung der Messdaten in verschiedenen Formen: farbkodierte Karte, Isolinien-, Spurdarstellung
Berechnung der Ortskoordinaten, Lage und Gr??e von vermuteten ferromagnetischen Objekten
Erstellung von verketteten Objektlisten und Objektkarten auch ?ber mehrere Messdatens?tze
Simulation von Magnetfeldanomalien fiktiver K?rper
ma?stabsgerechte Ausgabe auf die von Windows unterst?tzten Drucker und Plotter
integrierte Online-Hilfefunktion
einfache ?bertragung der Dokumente in Text- und/oder Datenbankprogramme zur komplexen Dokumentationserstellung
?bernahme der Messdaten vom DataLogger ?ber serielle Schnittstelle
Import fremder Datenformate (CSV, TBL, DXF, BMP)
Darstellung von unregelm??igen Datens?tzen
Druckformate A4 bis A0
Drehung von rechteckigen Feldern um 90, 180 oder 270 Grad m?glich
MonMX Vers. 2.xx
Artikelbeschreibung:
GPS-Datenaufnahme, -anzeige und Synchronisation mit den Messwerten
umfangreiche Navigationshilfen
Fahrtenschreiber
Messwertanzeige der Sensoren als Schreiberdarstellung
automatischer Sensorabgleich
beliebige Unterbrechung und Fortsetzung innerhalb einer Messung m?glich
Definition verschiedener Sensorarten m?glich, dadurch zeitgleiche Erzeugung mehrerer Informationsebenen f?r GIS

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست