کرک Hypack 6.2 (c) Coastal Oceanographics Inc. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

Hypack 6.2 (c) Coastal Oceanographics Inc. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*
HYPACK provides graphical editing and sounding selection routines that allow you to quickly prepare your survey data for plotting, export to CAD or several other final products. The SINGLE BEAM EDITOR of HYPACK provides for:

* Graphical review and editing of tracklines and depth profiles
o Display of acoustic profile for network capable soundings
o Display of design templates and previous survey profiles
* Water level (tides) adjustments
o Real time telemetry gauges
o Manually entered tides
o RTK Tides
o Tide Adjustments between stations
* Sound Velocity corrections

There are several options for sounding reduction, depending on your final product.

* SORT: Selects the shoalest soundings and prevents overwrites
* CROSS SORT: Selects random soundings and packs them in tight.
* SOUNDING SELECTION: Selects min/max soundings and fills in between.
* MAPPER: A binning routine that can select minimum, maximum, average, closest to cell center to represent each cell.

Related news:

HYPACK Survey (c) HYPACK, Inc. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

DREDGEPACK, HYSWEEP Survey, HYPACK MAX 4.3A (c) *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

HYPACK 12 *Dongle Emulator for Unikey*

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست