کرک EuroCampo v2.1 (c) AGA Informatica *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

EuroCampo v2.1 (c) AGA Informatica *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*
Caratteristiche

* Target:
adatto a piccole e medie aziende, e studi di professionisti.

* Facile da installare:
un sistema automatico consente di eseguire facilmente la prima installazione e eventuali successivi aggiornamenti.

* Database multiaziendale
permette la gestione contemporanea di pi? aziende senza duplicazione delle anagrafiche comuni.

* Multiutenza
permette la gestione di pi? posti di lavoro in rete che facciano accesso contemporaneamente agli stessi dati.

* Multipiattaforma
funziona in ambiente Windows (95/98/NT/2000/XP).

* Configurabile
? possibile configurare i moduli a livello generale e per ditta per adeguarsi alle diverse tipologie aziendali.

* Modulare
permette di adeguare il proprio sistema per seguire le proprie esigenze man mano che queste cambiano.

* Interfacciabile
il sistema ? pensato all&qout;origine per dialogare con pacchetti software diversi e con sistemi esterni (come AS400 ed altro).

* Segretezza
possibilit? di definire livelli di accesso e protezione dati a livello di singolo utente e di singolo modulo.

* Gestione Euro
Gestione completa di ditte in Euro.

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست