کرک Carel Plantvisor 2.2 (c) CAREL SpA *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Eutron SmartKey*

Carel Plantvisor 2.2 (c) CAREL SpA *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Eutron SmartKey*
PlantVisorPRO ? la nuova generazione di supervisori CAREL.

PlantVisorPRO propone uninterfaccia di navigazione intuitiva, efficace e gradevole con tutti gli strumenti di un moderno programma di supervisione: database relazionale, profilatura utenti e controllo accessi, protocollo XML di scambio dati tra applicazioni, Modbus, connettivit? TCP/IP, interfaccia web.

PlantVisorPRO ? dedicato sia alle piccole installazioni sia ai grandi impianti: ? il massimo per semplicit? di configurazione grazie al riconoscimento automatico della strumentazione dellimpianto e ai preset per storici e allarmi, ci? permette lavvio della supervisione in pochissimi passi.

Funzioni di monitoraggio e gestione risparmio energetico, reportistica HACCP, gestione allarmi, connettivit? locale e remota, schedulazione attivit? e comandi per strumento o gruppi di strumenti definiscono e completano il quadro delle caratteristiche di PlantVisorPRO.
PlantVisorPRO pu? essere integrato in qualsiasi applicazione di terze parti.

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست