دانلود آخرین ورژن نرم افزار آزمون IVA نسخه ۲۰۲۳ شامل آخرین بروزرسانی نرم افزار و اضافه شدن آزمون جدید میباشد.

رم افزار IVA-2 یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی نواقص توجه و بیش فعالی است که توسط شرکت BrainTrain توسعه داده شده است. این نرم افزار برای ارزیابی کودکان و بزرگسالان استفاده می شود و به صورت تجاری در دسترس است.

نرم افزار IVA-2 از یک سری تست های روان شناختی استفاده می کند تا بتواند نواقص توجه و بیش فعالی را تشخیص دهد. این تست ها شامل اندازه گیری نرخ و دقت واکنش، نرخ خطا، و تمرکز ویژه در حالت های مختلفی از توجه هستند.

این نرم افزار دارای امکاناتی مانند ضبط داده های تست، نمایش آمار و گزارشات و تحلیل نتایج تست است. همچنین، IVA-2 از الگوریتم های پیشرفته ای برای تحلیل داده های تست استفاده می کند تا بتواند نتایج دقیق تری ارائه دهد.

در کل، نرم افزار IVA-2 یک ابزار مفید برای ارزیابی نواقص توجه و بیش فعالی است که با استفاده از تست های روان شناختی و الگوریتم های پیشرفته، نتایج دقیق تری را نسبت به روش های سنتی ارائه می دهد.

نرم افزار IVA-2 یک نرم افزار تشخیصی برای اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD) و اختلال نقص توجه (ADD) است که توسط شرکت BrainTrain به منظور ارائه تشخیص دقیق و هدفمند این اختلالات توسعه داده شده است. این نرم افزار به صورت یک تست عصبی به کار می‌رود و در بررسی و شناسایی نشانه‌های نارسایی توجه و بیش فعالی در بیماران کمک می‌کند.

IVA-2 شامل ۸ آزمون مختلف است که به صورت متوالی و با استفاده از یک دستگاه کامپیوتری قابل اجرا هستند. این آزمون‌ها عبارتند از:

  1. Continuous Performance Test (CPT)،
  2. Two Choice Reaction Time Task،
  3. Auditory Continuous Performance Test (ACPT)،
  4. Oddball Test،
  5. Go/No-Go Test،
  6. Stroop Test،
  7. Spatial Working Memory Test،
  8. Rapid Visual Information Processing (RVP) Test.

هر یک از این آزمون‌ها، برای اندازه‌گیری عملکرد مختلفی مانند توجه، کارایی شناختی، حافظه و توانایی های شناختی دیگر استفاده می شوند. برای هر آزمون، نرم افزار IVA-2 امتیازی می‌دهد و بر اساس امتیازات کسری و افزایشی که در هر آزمون بدست می‌آید، تشخیص اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD) و اختلال نقص توجه (ADD) صورت می‌گیرد.

مزیت این نرم افزار این است که نتایج به دست آمده به صورت سریع، دقیق و هدفمند در تشخیص اختلالات نقص توجه و بیش فعالی به کار گرفته می شوند. همچنین، با بهره گیری از روش های تحلیلی پیشرفته، توانایی های شناختی و حافظه بیمار نیز کاربرد دارد.

 

IVA، مجموعه تست بیش فعالی پیوسته دیداری شنیداری است که برای تشخیص و تفکیک انواع اختلال بیش فعالی شامل نوع کمبود توجه، نوع بیش فعال (تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS)، و دیگر موارد می‌پردازد. از نتایج آزمون برای بررسی مشکلات و اختلالات دیگری نظیر مشکلات خود کنترلی مرتبط با جراحت سر، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلالات یادگیری، زوال عقل و مشکلات پزشکی دیگر استفاده می‌شود.

برای چه کسانی مناسب میباشد ؟

کودکان و نوجوانان و افراد بزرگسال (۶ تا ۹۶ سال)

معیارهای مورد سنجش

• Prudence (احتیاط): این مقیاس پاسخ هاي تکانشی و بازداري پاسخ را شامل خطاهاي تکانشی، گرایش به خطا و خطاي ناشی از تغییر توجه از دیداري به شنیداري، نشان می دهد.

• Consistency (ثبات): مغز سالم نیاز به توانایی حفظ تمرکز بر روي یک تکلیف براي پاسخ دهی بهتر به یک محرك تکراری دارد.

• Stamina (تحمل): این مقیاس میانگین زمان واکنش به پاسخ هاي صحیح را درطول صد کوشش اولیه با صد کوشش انتهایی مقایسه می کند.

• Vigilance (گوش به زنگی) : نمره پایین می تواند نشان دهنده پاسخ دهی سهل انگارانه و بی اعتنا باشد.
• Focus (توجه) : نمره پایین در این مقیاس می تواند نشان دهنده توجه ضعیف و پاسخ دهی غیر معتبر و سرسري فرد باشد .
• Speed (سرعت): این مقیاس، میانگینِ زمان واکنش به تمام پاسخ هاي صحیح را اندازه گیري کرده و مشکلات توجه مربوط به سرعت پردازش مغزي را مورد بررسی قرار می دهد.

• Focused Attention (توجه متمرکز): توانایی پاسخدهی صحیح به محرك هاي دیداري و شنیداري که در این آزمون ارائه می گردد.
• Sustained Attention (توجه مداوم): توانایی حفظ الگوي پاسخدهی به صورت پایدار و معتبر. این بعد از توجه با تغییراتی که در زمانِ واکنشِ آزمودنی در خلال آزمون، ایجاد می شود، اندازه گیري می گردد.
• Selective Attention (توجه انتخابی): تواناییِ شناختی، براي پاسخدهی صحیح به محرك هدف و بازداري پاسخ در مواجه با محرك هاي غلط می باشد.
• Alternating Attention (توجه متناوب): انعطاف پذیريِ شناختی در انتقال توجه از دیداري به شنیداري و بر عکس، توجه متناوب گفته می شود.
• Divided Attention (توجه تقسیم شده): توانایی پاسخدهی همزمان به تکالیف مختلف، توجه تقسیم شده گفته می شود. در این آزمون باید بین سرعت و دقت پاسخدهی در دو بعد دیداري و شنیداري تعادل ایجاد گردد.

•  Fine Motor Hyperactivity:  این مقیاس، شدت بی قراري و نا آرامی ناشی از بیش فعالی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
• Comprehension (ادراك): این مقیاس پاسخ هاي تصادفی را شناسایی می کند.
• Persistence (پایداري:): این مقیاس انگیزش فرد براي انجام تکلیف اضافی را مورد بررسی قرار می دهد. این مقیاس همچنین خستگی روانی یا حرکتی فرد را نشان می دهد.
• Sensory/ motor (حسی-حرکتی): این مقیاس سرعت زمان واکنش به تنها محرك اصلی آزمون را در مراحل ابتدایی و انتهایی مورد بررسی قرار می دهد.

هم اکنون میتوانید جهت خرید و و بروزرسانی نرم افزار IVA-2 از طریق تماس و یا فرم درخواست اقدام نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما باید با قوانین موافقت کنید.

فهرست