با توجه به اینکه فعالیت های crackerha به گونه ای است که ممکن است در بسیاری از موارد قانون کپی رایت در مورد سیستم ها ، نرم افزارها ، و سایر مواردی که در سایت قرار میگیرد نقض شود، لذا ذکر این نکته را ضروری میدانیم که در صورتی که نرم افزار و یا هر مورد دیگری که به صورت اختصاصی و کامل متعلق به شما میباشد، و crackerha آن را به صورت کپی شده برای دانلود قرار داده است، میتوانید با اسناد و مدارک و ذکر آدرس سایت خود، و مطلب مورد نظر در سایت crackerha ، از طریق پست الکترونیکی info.vivapersia@gmail.com ، به مدیریت سایت اطلاع دهید تا مطلب مورد نظر پاک شود. لازم به توضیح می باشد  تحریم های ظالمانه علیه کشورمان باعث شد در این بخش فعالیت گسترده تیم شروع بشه و بتوانیم در چنیدن سطح نیازهای ارگانی، سازمانی ، شرکتی و بخش های خصوصی کشور را تامین کنیم.

فهرست